Arkæologi Sydfyn

Grubbemøllevej 13, 5700 Svendborg

 

Arkæologi Sydfyn er et formaliseret samarbejde mellem 4 arkæologiske museer, der har til formål at sikre, at museerne samlet set lever op til de krav og anbefalinger, som Kulturministeren stiller til de museer, som har ansvaret for udgravninger i henhold til Museumsloven og anden lovgivning. Samarbejdet er indgået mellem Langelands Museum, der har ansvaret for Ærø og Langeland Kommune, Svendborg Museum, der har ansvaret for Svendborg Kommune, Østfyns Museer, der har ansvaret for Nyborg og Kerteminde Kommune samt Øhavsmuseet Faaborg der har ansvaret for Faaborg-Midtfyn Kommune. Langelands Museum har også marinarkæologisk ansvar. Øhavsmuseet Faaborg er juridisk ansvarligt.

Arkæologi Sydfyn beskæftiger sig med udgravninger, formidling og forskning indenfor arkæologien.

Hvis du er bygherre eller vil have information om arkæologi i forbindelse med byggesager, kan du klikke her, eller i menuen til venstre.

Hvis du detektormand M/K eller søger mere information om arkæologiske fund, kan du klikke her, eller i menuen til venstre.