Detektor & Danefæ

Oldsager, Detektor og Danefæ.

Danmarks jord er rig på oldsager. Her har boet mennesker i årtusinder, og næsten alle steder kan man finde sporene af fortidens mennesker.

Som privatperson er det spændende at gå på opdagelse ude i landskabet og lede efter sådanne genstande. I Danmark er det ikke forbudet at opsamle oldsager, heller ikke ved brug med metaldetektor.

Men oldsagerne kan være meget vigtige vidnesbyrd om fortiden, og det er derfor lige så vigtigt, at de kommer ind til lokalmuseet. Her kan arkæologerne tolke og bedømme oldsagerne, og om de virkeligt er noget værdifuldt fra forhistorien. ”Værdifuldt” skal her forstås som ”indeholdende vigtige oplysninger”; det er langt fra kun guld og sølv, der er værdifulde for arkæologien.

Hvis de fundne oldsager er af særlig kulturhistorisk værdi, vil vi bede om lov til at indlemme dem i museets samling, og således blive bevaret til eftertiden og måske udstillet til glæde for andre.

Bemærk: Vi vurderer ALDRIG oldsager i forhold til værdi i kroner og ører, og vi køber ALDRIG oldsager.

Danefæ

Danefæ er en særlig katagori af oldsager, der er beskyttede af loven. Danefæ skal ALTID afleveres (det er ulovligt at beholde sådanne fund) til museet. Lokalmuseerne behandler Danefæ i første omgang, hvorefter disse sendes videre til Danefæbedømmelse på Nationalmuseet. Nationalmuseet ejer som udgangspunkt alt Danefæ, og det er Nationalmuseet alene, der har myndigheden på dette punkt. Efter endt sagsbehandling kan Nationalmuseet vælge at beholde eventuelt Danefæ eller uddeponere det på lokalmuseerne.

Du kan finde mere information om Danefæ på Nationalmuseets webside

Du kan også finde information om, hvad der er Danefæ på Nationalmuseets webside:

 

Ansvarlige for oldsager og Danefæ

Arkæologi Sydfyn har forskellige sagsbehandlere, alt efter hvilken kommune, oldsager og danefæ er fundet i:

Faaborg-Midtfyn Kommune: Nicolai Garhøj Larsen (kontakt)

Langeland og Ærø Kommuner: Otto Uldum (kontakt)

Nyborg og Kerteminde Kommuner: Malene Beck (kontakt)

Svendborg Kommune: Allan Dørup Knudsen (kontakt)