Om

Arkæologi Sydfyn er en arkæologisk enhed, der varetager Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nyborg Svendborg og Ærø Kommuner. Enheden er således den myndighed, der sørger for at den jordfaste kulturarv dokumenteres og bevares i området.

Arkæologi Sydfyn samarbejder med kommunerne i ansvarsområdet om at holde øje med byggesager og andre aktiviteter, der kan true betydelige fortidsminder.

Enheden er et samarbejde mellem Langelands Museum, Svendborg Museum, Øhavsmuseet Faaborg og Østfyns Museer.

Arkæologi Sydfyn ledes af en overordnet styregruppe med lederen fra hvert af de deltagende museer. Formand for styregruppen er lederen fra Øhavsmuseet Faaborg (Peter Thor Andersen). Styregruppen fastlægger de årlige overordnede rammer for Arkæologi Sydfyns virke, sikrer koordinering mellem Arkæologi Sydfyn og museerne, udarbejder arbejdsplan og budget.

Det juridiske, økonomiske og faglige ansvar for Arkæologi Sydfyns virke varetages af Øhavsmuseet Faaborg. Den ansvarshavende leder for Arkæologi Sydfyn er således lederen fra Arkæologi Sydfyn (Peter Thor Andersen). Den daglige ledelse samt den faglige ledelse af landarkæologien varetages af Svendborg Museums ledende arkæolog (Per Orla Thomsen) med reference til den ansvarshavende leder.

Arkæologi Sydfyn har hovedkontor på Svendborg Museum, og enhedens medarbejdere deler deres tid mellem hovedkontoret og de enkelte museer ude i kommunerne.