Faaborg Byhistoriske Arkiv

Faaborg byhistoriske arkiv

Hvis man vil vide noget om Faaborgs historie og de mennesker, der har boet og levet her, så er Faaborg byhistoriske Arkiv et godt sted at søge oplysninger. Arkivet blev grundlagt i 1937 af provisor Hans Brandt, og da der ikke fandtes andre arkiver af den art i Danmark, måtte Brandt måtte starte helt fra bunden. Takket være Brandts indtrængende opfordring til borgerne om ikke at smide væk, men i stedet aflevere til opbevaring, fik byarkivet snart en anselig størrelse.

Samlingerne består af papirer fra private, foreninger og virksomheder, af erindringer og dagbøger samt fotos, lyd- og filmoptagelser. Inden for arkivlovens rammer stilles samlingerne til rådighed for bl. a. studier i lokalhistorie, ejendomshistorie og for slægtsforskere.

Alle, der har interesse i byens historie, er velkomne til at besøge Faaborg byhistoriske Arkiv og med hjælp fra arkivets medarbejdere selv studere det materiale, vi ligger inde med.

På Faaborg byhistoriske Arkiv er der offentlig adgang, og det er gratis at bruge arkivet.

Åbningstider

Torvet 19,
5600 Faaborg

Åbningstider:
Onsdag 14.00 – 16.00
Torsdag 14.00 – 16.00
Lukket i juli og august, mellem jul og nytår og i forbindelse med helligdage.
byhistoriskarkiv@ohavsmuseet.dk
Det ville være en stor hjælp for os, hvis du sender en mail med din forespørgsel forud for dit besøg.

Frivillige på arkivet

Faaborg Byhistoriske Arkiv indsamler og opbevare skriftligt materiale, billeder, film, lydbånd o.l. om borgere, bygninger, begivenheder osv. for Faaborg Købstad.
Til at ordne og registrere det indsamlede materiale har vi brug for hjælp af frivillige. Det kræver ingen særlige forudsætninger, at arbejde med lokalhistorie, men det er en fordel, hvis man kan bruge en computer. Som frivillig hjælper man også brugere af arkivets materiale eller har mulighed for at deltage i forskellige formidlingsprojekter. Der er løbende mulighed for at deltage i arkivfaglige kurser.

Museum for indre og ydre landskaber.
Din indgang til historien.