Faaborg Byhistoriske Arkiv

Faaborg byhistorisk arkiv

Hvis man vil vide noget om Faaborgs historie og de mennesker der har boet og levet her, er Faaborg Byhistoriske Arkiv et godt sted at søge oplysninger.
Faaborg Byhistoriske Arkiv blev grundlagt af provisor Hans Brandt i 1937. Der var ikke andre arkiver af den art i landet, så Brandt måtte starte helt på bar bund.
Ved ihærdigt at opfordre folk til ikke at smide væk, men i stedet aflevere til arkivet fik arkivet efterhånden en anselig størrelse.

Samlingerne består af privat-, forenings- og virksomhedspapirer, erindringer, dagbøger, fotos, lyd- og filmoptagelser. Samlingerne stilles til rådighed for bl. a. studier i lokalhistorie, ejendomshistorie og for slægtsforskere indenfor arkivlovens rammer.

Alle der har interesse i byens historie, kan komme på Faaborg Byhistoriske Arkiv og med hjælp fra arkivets medarbejdere selv studere det materiale vi ligger inde med.

Åbningstider

Torvet 19,
5600 Faaborg

Åbningstider:
Onsdag 14.00 – 16.00
Torsdag 14.00 – 16.00
Lukket i juli og august, mellem jul og nytår og i forbindelse med helligdage.
byhistoriskarkiv@ohavsmuseet.dk
Det ville være en stor hjælp for os, hvis du sender en mail med din forespørgsel forud for dit besøg.

Frivillige på arkivet

Faaborg Byhistoriske Arkiv indsamler og opbevare skriftligt materiale, billeder, film, lydbånd o.l. om borgere, bygninger, begivenheder osv. for Faaborg Købstad.
Til at ordne og registrere det indsamlede materiale har vi brug for hjælp af frivillige. Det kræver ingen særlige forudsætninger, at arbejde med lokalhistorie, men det er en fordel, hvis man kan bruge en computer. Som frivillig hjælper man også brugere af arkivets materiale eller har mulighed for at deltage i forskellige formidlingsprojekter. Der er løbende mulighed for at deltage i arkivfaglige kurser.

På Faaborg Byhistoriske Arkiv er der offentlig adgang og det er gratis at bruge arkivet.

Museum for indre og ydre landskaber.
Din indgang til historien.