Detektor og Danefæ

Oldsager, Detektor og Danefæ

Danmarks jord er rig på oldsager. Her har boet mennesker i årtusinder, og næsten alle steder kan man finde sporene af fortidens mennesker.

Som privatperson er det spændende at gå på opdagelse ude i landskabet og lede efter sådanne genstande. I Danmark er det ikke forbudt at opsamle oldsager, heller ikke ved brug med metaldetektor.

Men oldsagerne kan være meget vigtige vidnesbyrd om fortiden, og det er derfor lige så vigtigt, at de kommer ind til lokalmuseet. Her kan arkæologerne tolke og bedømme oldsagerne, og om de virkeligt er noget værdifuldt fra forhistorien. ”Værdifuldt” skal her forstås som ”indeholdende vigtige oplysninger”. Det er langt fra kun guld og sølv, der er værdifulde for arkæologien.

Hvis de fundne oldsager er af særlig kulturhistorisk værdi, vil museet indlemme dem i samlingen, således at de kan blive bevaret til eftertiden og måske udstillet til glæde for andre.

 

Hvad er Danefæ?

Danefæ er en særlig kategori af oldsager, der er beskyttede af loven. Danefæ skal ALTID afleveres (det er ulovligt at beholde sådanne fund) til museet.

Lokalmuseerne behandler Danefæ i første omgang, hvorefter disse sendes videre til Danefæbedømmelse på Nationalmuseet. Nationalmuseet ejer som udgangspunkt alt Danefæ, og det er Nationalmuseet alene, der har myndigheden på dette punkt.

Efter endt sagsbehandling beholder Nationalmuseet eventuelt Danefæ.

Hverken Øhavsmuseet eller Nationalmuseet vurderer oldsager i forhold til værdi i kroner og ører, og køber ikke oldsager.

 

Hvad kræver det at gå med detektor?

Du skal først og fremmest gøre dig klart, at man som detektorfører påtager sig et meget stort ansvar. I det øjeblik du fjerner fund fra fundstedet, ødelægger du også en masse information, og risikerer at skade genstanden oveni. Derfor er det meget vigtigt, at du ved hvad du gør, og er omhyggelig med dokumentation. Dokumentation er primært oplysninger om, præcist hvor den enkelte genstand er fundet. Derfor anbefaler museet på det kraftigste, at man bruger GPS til at bestemme fundstedet. Alle fund bør pakkes individuelt i plasticposer, med fundkoordinater og fundsted skrevet på fundseddel. Du bør derfor også anskaffe fundposer og fundsedler.

Det næste du skal være klar over er, at der en række nedskrevne og uskrevne regler. Museet kan hjælpe med at gøre opmærksom på love og regler, men kan ikke rådgive i forhold til de uskrevne. Det er en sag mellem privatpersoner, og det kan vi som offentlig myndighed ikke blande os i. Vi anbefaler at tage kontakt til andre detektorførere eller Harja for at blive klogere på de uskrevne regler.

Viden om at være detektorfører og om arkæologi er heldigvis ret let tilgængelig på internettet. Se “Nyttige Links” på denne side.

Husk endeligt også, at du skal have tilladelse fra ejeren af den jord du går på, førend du begynder at undersøge den.

 

Må man gå med metaldetektor over alt?

Nej.

Du må ikke gå på fredede fortidsminder overhovedet, og du må kun gå de steder, hvor du har fået lov til det af ejeren. Det gælder også offentlige arealer såsom skove, strande og grønne områder.

 

Hvordan afleverer jeg fund?

Fund fra Faaborg-Midtfyn Kommune kan afleveres på Øhavsmuseet eller ved Harjas afleveringsaftener. Hvis fundene ønskes afleveret på Øhavsmuseet kontaktes museumsinspektør Nicolai Garhøj Larsen (ngl@ohavsmuseet.dk). Der kan ikke afleveres på museet uden foregående aftale.

 

Hvordan bruger man detektor? GPS?

De fleste museumsfolk ved meget om fundene, og meget lidt om den praktisk/tekniske del ved at gå med detektor. Derfor anbefaler vi at tage kontakt til erfarne detektorførere, der har meget mere viden om emnet. Kontakt eventuelt Harja, der også ind i mellem afholder introduktionskursus for nybegyndere. Se “Nyttige Links” på denne side.

Kontakt

Museumsinspektør Nicolai Garhøj Larsen, ansvarlig for detektorfund og Danefæ i Faaborg-Midtfyn Kommune.

 

Nyttige links

Harja: Fyns amatørarkæologiske forening.

Harjas håndbøger: Exceptionelt nyttige (gratis!) håndbøger om oldsager 

Nationalmuseet: Hvad kan være Danefæ?

Odense Bys Museer: Stort udvalg af nyttige guides til amatørarkæologer

Museumslovens paragraf 9: Det juridiske grundlag for Danefæ håndteringen

DIME: Nyttigt digitalt værktøj til fundregistrering

Museum for indre og ydre landskaber.
Din indgang til historien.