Nyt museum på vej

EN Museum for indre og ydre landskaber

ØHAVSMUSEET FAABORG SKABER ET NYT MUSEUM, DER BRUGER KULTUREN, NATUREN OG PSYKOLOGIEN TIL AT GØRE MENNESKET KLOGERE PÅ SIG SELV.

SAMMEN OM FORTIDEN – FÆLLES OM FREMTIDEN
Naturen og landskabet er i stadig stigende grad et mødested for mange mennesker. Øhavsmuseet vil bidrage, så historien og dens spor bliver til redskaber i fællesskaber. Dermed vil vi bidrage til at fremtidens natur og landskaber er noget vi er fælles om, og giver os et fælles ståsted i forhold til naturen og kulturen.

FLERE HJEMME I DET FRI
Alle har én ting til fælles – landskabet. Det er ikke blot noget, vi kan mødes om. Det er også noget, vi kan mødes i, og som igennem årtusinder har påvirket det enkelte menneske, den enkelte egn og nationer som helhed.
Psykologisk forskning understreger, at vores hjerne og sind er skabt til at være i et naturfyldt landskab, og at det er dér, vi som mennesker bedst kan lade op, finde ro og ny energi til en hverdag, der ellers er præget af bygninger, skærme og høj fart. Der er kort fortalt alle mulige gode grunde til at bevæge sig mere ud i det fri, derud hvor vi bedst kan finde os selv.

HVORDAN PÅVIRKER NATUREN DIT SIND?
Det er et nyt museumskoncept, som er skræddersyet til at ligge midt i landskabet, langt væk fra de store byer. Afsættet er radikalt anderledes end på et klassisk museum, da udgangspunktet er det moderne menneske og den fascination af naturen, der driver flere og flere ud i det fri for at finde rødderne og sig selv. Vi vil ikke alene formidle, hvordan mennesket har påvirket natur og landskab, men hvordan landskab og natur påvirker os i dag, såvel som i fortiden. På det ny museum kan du opleve og undersøge, hvordan sind og psyke påvirkes af naturen. Den oplevelse og indsigt gør formidlingen af kulturhistorie og landskab relevant og nærværende for både nuværende og helt nye brugere af kultur og natur.

Når du har besøgt det nye museum, så er ambitionen, at du fået mere lyst til at være i det fri, og at du måske, hvis vi er heldige, er blevet klogere på dig selv – og på de fællesskaber du er del a

Museet åbner på Faaborg havn medio 2020.