Nyt museum på vej

Museum for indre og ydre landskaber

ØHAVSMUSEET FAABORG SKABER ET NYT MUSEUM, DER BRUGER KULTUREN, NATUREN OG PSYKOLOGIEN TIL AT GØRE MENNESKET KLOGERE PÅ SIG SELV.

VI TAGER NATUREN PERSONLIGT
På det kommende museum ønsker vi at tage naturen personligt. For det er præcis, sådan mange mennesker bruger den. De værdsætter i stor stil skønheden i naturen, men de søger i endnu højere grad effekten af den. Det er præcist dette, der er i fokus på det kommende museum. Vi vil vise, hvordan naturen spiller sammen med kulturen og den besøgendes eget liv. Vi vil skabe sammenhæng mellem ydre og indre landskaber gennem markante udstillinger baseret på en kombination af naturens egne elementer, fascinerende indblik i vores historie samt teknologi. Det giver en besøgsoplevelse, der tilbyder en hidtil uset kombination af natur, psykologi og kultur, og hvor gæsterne får mulighed for at mærke deres respons på naturens forskellige stimuli. På den måde kan vi skabe en vedrørende forbindelse mellem gæsten og fortidens mennesker i en fuldstændig individuel erkendelse af, at mennesket er en del af naturen, og derfor er vores kultur skabt i samspil med den. Den oplevelse og indsigt gør formidlingen af kulturhistorie og landskab relevant og nærværende for både nuværende og helt nye brugere af kultur og natur.

FLERE HJEMME I DET FRI
Alle mennesker har én ting til fælles – naturen. Det er ikke blot noget, vi kan mødes om. Det er også noget, vi kan mødes i, og som igennem årtusinder har påvirket det enkelte menneske, den enkelte egn og nationer som helhed. Det nye museum får derfor både lokal – og international relevans.
Psykologisk forskning understreger, at vores hjerne og sind er skabt til at være i et naturfyldt landskab, og at det er dér, vi som mennesker bedst kan lade op, finde ro og ny energi til en hverdag, der ellers er præget af bygninger, skærme og høj fart. Der er kort fortalt alle mulige gode grunde til at bevæge sig mere ud i det fri, derud hvor vi bedst kan finde os selv.

Når du har besøgt det nye museum, så er ambitionen, at du fået mere lyst til at være i det fri, og at du måske, hvis vi er heldige, er blevet klogere på dig selv – og på de fællesskaber, du er del af.

Første etape af det nye museum åbner på Faaborg havn medio 2020.