Om Museet

Øhavsmuseet Faaborg er et kulturhistorisk museum, der har til opgave at udforske og formidle vores fælles historie med afsæt i Faaborg-Midtfyn Kommune, som museet ligger i. Museets personale og en stor skare af engagerede frivillige sørger for, at der er en bred vifte af tilbud, hvor du kan møde historien.

Omdrejningspunktet for et museum er viden, samlingerne i form af de ægte fund og spor ude i det fri fra historien og så for det tredje formidlingen i form af udstillinger, ture, undervisning og meget mere.

På Øhavsmuseet Faaborg er byhistorie, rets- og afstraffelseshistorie samt landskabets dannelse og kulturhistorie emnet for forskning, der giver ny viden, for arbejdet med samlingerne og for formidling og undervisning. I relation til byhistorie har vi det privilegium, at Danmarks ældste lokalarkiv, Faaborg byhistoriske Arkiv fra 1937, er en del af museet.