Bestyrelse

Øhavsmuseet Faaborg er en selvejende institution med bestyrelsen som øverste myndighed.

Bestyrelsen består af 5 personer med stemmeret samt en personalerepræsentant. Museets leder er sekretær. Faaborg-Midtfyn Kommune udpeger 2 medlemmer, Rektor for Syddansk Universitet udpeger 1 og den samlede bestyrelse udpeger 2 pladser. Se mere i vedtægterne.

Udvalgsformand og kommunalbestyrelsesmedlem Jakob Holm (F) er formand, udvalgsformand og kommunalbestyrelsesmedlem Lene Høsthaab (V) er næstformand. Professor Johannes Nørregaard Frandsen er udpeget af rektor for SDU. Direktør Claus Eskildsen Faaborg og forhenværende museumsinspektør Torben Melander er udpeget af bestyrelsen. Museumsinspektør Poul Baltzer Heide er medarbejderrepræsentant.