Forskning

Øhavsmuseet Faaborg har to faglige arbejdsområder: landskabets dannelse og kulturhistorie samt byhistorie med særligt henblik på byens rets- og afstraffelseshistorie. Disse er rammerne for museets selvvalgte forskning, og dækkes hver især som udgangspunkt af flere fagligheder. Forskningen varetages af museets faginspektører indenfor historie, arkæologi, etnologi og formidling.

Dertil kan komme forskningsprojekter, der udspringer af det ansvar museet har i henhold til Museumsloven. I henhold hertil skal museet bevare og rådgive om kulturhistorie fra de ældste tider til nutiden.

En del af museets forskningsprojekter foregår i mere eller mindre formaliserede samarbejder med andre museer og med universiteter i ind- og udland.