Rådgivning: Nyere Tid

Kapitel 8 – rådgivning vedrørende bevaringsværdier i kommunen

Ifølge museumslovens kapitel 8. skal de lokalhistoriske museer samarbejde med kommunens planmyndigheder om sikring af væsentlige bevaringsværdier i den fysiske planlægning. Det betyder, at museet inddrages, når der skal udarbejdes ny kommune – eller lokalplan. Øhavsmuseet Faaborg dækker i den forbindelse Faaborg-Midtfyn kommune.

Drejer det sig om nedrivninger, ombygninger af ældre bevaringsværdige bygninger eller andre byggearbejder, der vil påvirke kulturarven, er museet høringspart og kan komme med indsigelser over for myndighederne.