Historie

Historien om Arresten er både lokal og national

Det store hus på byens torv er hvad man møder ved sit besøg i Faaborg, men det er også hvad man vil møde i mange andre danske købstæder. Tidligere rummede husene både rådhus, byret, politistation og arrest. Det helt særlige i Faaborg er at Arresten og byretten er særdeles velbevarede og mulige at besøge, så man kan komme helt tæt på nogle af de centrale institutioner i vores samfund både før og nu.

Bygningen ud mod Torvet, hvor retssalen ligger, er fra 1840 og tilbygningen bagpå med Arrestens celler og fangegård er fra 1929. Det betyder dog langtfra at det først er fra disse årstal, der har været arrest og byret på Torvet. Helt tilbage fra 1574 har der ligget et rådhus på Torvet og dermed også ”byens huller” – arrester. Lang tid før man havde fængsler i Danmark, havde man arresterne, i form af fangehuller, hvor man opbevarede de kriminelle, indtil man havde besluttet sig for en dom.

Samlingen af de mange funktioner i det store hus på byens torv skyldes først og fremmest at det, frem til den nye retsplejelov i 1919, var byfogeden der var kongens forlængede arm med hensyn til både at være overordnet politibetjent, dommer og borgmester. I Faaborg var det Stephan Peter Hansen Skouenborg der indtil da var byfoged, som i 1919 overgik til at være dommer.

Faaborg Arrest lukkede i 1989 og Retten i Faaborg blev nedlagt ved den store Domstolsreform der trådte i kræft d.1.1.2007. Arresten blev allerede i 1992 åbnet som museum. I oktober 2012 blev en ny permanent udstilling åbnet i Arresten og ved den lejlighed blev retssalen inddraget som en del af museet.