Undervisning

Arresten tilbyder undervisningsforløb og klasser er selvfølgelig også velkomne på egen hånd. Læs mere om de mange muligheder her.

Udstillingen er bl.a. henvendt til børnefamilier, hvilket vil sige at der er tekster specielt henvendt til de 8-12-årige. Udstillingen omhandler både fortid og nutid og der er derfor gode muligheder for at snakke om forskelle på før og nu. Hvis der i klassen er et barn med en forælder eller pårørende der sidder i arrest eller fængsel, er udstillingen et oplagt udgangspunkt for en snak.

I forbindelse med undervisning omkring emnerne ret & straf kan det anbefales at kigge på Kriminalforsorgens hjemmeside www.kriminalforsorgen.dk her er et særligt punkt ”for familier” med bl.a. små film om varetægtsfængsling og besøg. En anden mulighed er www.kenddinret.dk med undervisningsmateriale udarbejdet af Domstolsstyrelsen. Som noget helt nyt lanceres hjemmesiden www.forbrydelseogstraf.dk med viden i tekst og film, samt opgaver og lærervejledning for især de ældste elever. Hjemmesiden er lavet på initiativ af den rets- og kriminalpolitiske tænketank Forsete og repræsenterer nogle af de helt store kapaciteter inden for viden på området. For de ældre elever vil den derfor danne et rigtig godt grundlag for et museumsbesøg – eller lægge op til en efterbearbejdning.