Historie

Kaleko vandmølle ved Faaborg på Sydfyn er landets ældste fungerende vandmølle. Møllens tidligste historie kendes ikke, men allerede i middelalderen har der formentlig ligget en mølle på stedet. I 1594 nævnes i en skriftlig kilde en mølle ved Kaleko med én kværn. På et tidspunkt – formentlig i løbet af 1600-tallet – er møllen udvidet til at have to hjul og to kværne, og det nuværende mølle- og stuehus skønnes også at være bygget da. Møllen hørte fra midt i 1600-tallet under Holstenshuus gods.

 

Modernisering – afvikling – museum

I løbet af 1700- og 1800-tallet er der foretaget talrige ændringer ved bygningerne. Sidst i 1800-tallet blev vandtilstrømningen til mølledammen så dårlig, at den daværende møller ansøgte om at nedlægge det ene vandhjul. I 1912 standsedes mølleriet helt, og dammen og engene blev afdrænet.

Lokale kræfter gik straks i gang med at sikre, at Kaleko Mølle blev bevaret.  Møllehuset blev indrettet til museum og man slog dørene op for publikum i 1917. I 1923 skænkede lensbaron Berner Schilden Holsten møllen til ”Foreningen Kaleko Mølle”.

I 1960erne blev det manglende mølleri genskabt af Nationalmuseet, og møllen blev indviet som arbejdende mølle. En del af mølledammen blev reetableret, og der blev installeret en pumpe, der pumper vandet tilbage fra fraløbet til dammen for at sikre tilstrækkelig vandtilførsel til at hjulene kan køre.

I dag drives Kaleko Mølle som museum af den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Møllen er fredet og bygningerne ejes stadig af Faaborg Kulturhistoriske Museumsforening.